ADHD - przyczyny i leczenie

Nadpobudliwość psychoruchowa a ekspozycja na toksyczne metale środowiskowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Związek między stężeniami metali ciężkich a nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) badano u dzieci w wieku szkolnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i stwierdzono, że podwyższone stężenia ołowiu (Pb), manganu (Mn) i cynku (Zn) były związane z ADHD. Odkrycia sugerują, że powinno monitorować się narażenia na działanie metali ciężkich i wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia dzieci.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21300623


Ołów, rtęć i ekspozycja na kadm oraz nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci

Ekspozycja na poporodową rtęć może wiązać się z większym ryzykiem klinicznego ADHD, ale nie z narażeniem na Hg lub Cd po urodzeniu.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3847899/


Rola ekspozycji na rtęć oraz zaburzenia uwagi / nadpobudliwość u dzieci

Poziom rtęci we krwi mniejsze niż 10 μg / dl u dzieci został przypisane co najmniej jednemu typowi ADHD, tj. połączonej / hiperaktywnej-impulsywnej. Wyniki tego badania ujawniły, że w 16 z 18 badań stwierdzono istotne powiązanie między rtęcią a jednym z rodzajów ADHD.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4888135/

⇐ powrót do strony głównej