Aluminium - źródła narażenia i wpływ na zdrowie

Aluminium (Al) - jest potencjalnie toksycznym metalem, a zatrucie aluminium może prowadzić do głównie trzech zaburzeń: choroby kości wywołanej przez aluminium, niedokrwistości mikrocytarnej i dysfunkcji neurologicznych (np. encefalopatia). Takie objawy są bardziej zauważalne u osób z przewlekłą niewydolnością nerek, a szczególnie u osób poddawanych hemodializie.

Około 5-10 mg aluminium dostaje się codziennie do naszego organizmu z różnych źródeł, takich jak woda, żywność, ekspozycja zawodowa na aluminium w przemyśle itp. U osób z prawidłową czynnością nerek poziom aluminium w surowicy jest zwykle niższy niż 6 mikrogramów / litr. Wyjściowe poziomy glinu w surowicy powinny wynosić <20 mikrogramów / litr.

 

Powikłania


W bardzo wysokich dawkach, aluminium jest związane ze zmienioną funkcją bariery krew-mózg. Niewielki procent ludzi ma alergię na aluminium i doświadcza kontaktowego zapalenia skóry, zaburzeń trawiennych, wymiotów lub innych objawów w kontakcie lub po pożyciu produktów zawierających aluminium, takich jak antyperspiranty i leki zobojętniające. U osób bez alergii aluminium nie jest tak toksyczne jak inne metale ciężkie, ale istnieją dowody na pewną toksyczność, jeśli jest spożywany w ilościach większych niż 40 mg / dzień na kg masy ciała.

Aluminium zwiększa ekspresję genów związanych z estrogenami w ludzkich komórkach raka sutka hodowanych w laboratorium.

Chociaż niewiele jest dowodów na to, że normalna ekspozycja na aluminium stanowi zagrożenie dla zdrowych osób dorosłych, niektóre badania wskazują na ryzyko związane ze zwiększoną ekspozycją na ten metal. Aluminium w żywności może być absorbowane bardziej niż aluminium z wody.

Choroba Alzheimera

Aluminium jest przedmiotem kontrowersji jako domniemany czynnik  sprawczy w chorobie Alzheimera. Według Towarzystwa choroby Alzheimera, medyczna i naukowa opinia jest taka, że ​​badania nie przekonująco wykazały związek przyczynowy między aluminium a chorobą Alzheimera. Badania w tej dziedzinie były niejednoznaczne, akumulacja glinu może być konsekwencją choroby, a nie czynnikiem sprawczym.

⇐ powrót do spisu metali ciężkich