Alzheimer - przyczyny i leczenie

Toksyczność metali ciężkich: wpływ jonów kadmu na białko beta amyloidu 1-42. Wpływ na chorobę Alzheimera.

Kadm (Cd) to zanieczyszczenie środowiska, wysoce toksyczne dla ludzi. Ten biologicznie nieistotny element gromadzi się w organizmie, szczególnie w nerkach, wątrobie, płucach i mózgu i może wywoływać kilka efektów toksycznych, w zależności od stężenia i czasu ekspozycji. Kadm powiązano z chorobą Alzheimera jako prawdopodobny czynnik ryzyka, ponieważ wykazuje wyższe stężenia w tkankach mózgowych u pacjentów z chorobą Alzheimera niż u osób zdrowych.

Udowodniono jego wpływ na tworzenie się splotów neurofibrylarnych oraz w procesie agregacji peptydów beta amyloidu ( AβP). Wydaje się, że AβP mają właściwości toksyczne, zwłaszcza w ich zagregowanym stanie; nierozpuszczalne postacie AβP, takie jak małe i duże agregaty, protofibryle i fibryle, wydają się być zaangażowane w patogenezę choroby Alzheimera.

Kadm jest w stanie oddziaływać z peptydem AβP1-42 przez działanie na kanale włączonym do membrany, jak również na peptyd w roztworze, oba zmniejszają częstotliwość kanału AβP1-42 i w roztworze tworząc duże i amorficzne agregaty podatne na strącanie. Te obserwacje eksperymentalne sugerujące toksyczną rolę Kadmu wzmacniając hipotezę, że Kadm może oddziaływać bezpośrednio z AβP i może być czynnikiem ryzyka w chorobie Alzheimera.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24557150

⇐ powrót do strony głównej