Arsen - źródła narażenia i wpływ na zdrowie


Arsen (As) - zatrucie arsenem jest stanem patologicznym występującym z powodu podwyższonego poziomu arsenu w organizmie. Jeśli ekspozycja wystąpi przez krótki czas, objawy mogą obejmować wymioty, ból brzucha, encefalopatię i wodnistą biegunkę zawierającą krew. Długotrwałe narażenie może powodować pogrubienie skóry, zmianę zabarwienia skóry, bóle brzucha, biegunkę, choroby serca, drętwienie i raka.

Najczęstszym powodem długotrwałego narażenia jest zanieczyszczona woda pitna. Wody podziemne najczęściej zanieczyszczone są arsenem w wyniku działania przemysłu górniczego i rolniczego. Inne drogi narażenia obejmują leki. Arsen działa poprzez zmianę funkcjonowania około 200 enzymów. Rozpoznanie zbyt wysokiego stężenia arsenu w organizmie polega na badaniu moczu, krwi lub włosów.

 

Objawy narażenia


Objawy zatrucia arsenem zaczynają się od bólów głowy, dezorientacji, ciężkiej biegunki i senności. W miarę rozwoju zatrucia mogą wystąpić konwulsje i zmiany w pigmentacji paznokci zwane liniami Meesa. Kiedy zatrucie staje się ostre, objawy mogą obejmować biegunkę, wymioty, wymioty z krwią, krew w moczu, skurcze mięśni, utratę włosów i ból brzucha. Narządami ciała, na które zwykle wpływa zatrucie arsenem są płuca, skóra, nerki i wątroba.

Arsen powoduje choroby serca (choroba sercowo-naczyniowa związana z nadciśnieniem), nowotwory, udar mózgu, przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych i cukrzycą.

Przewlekła ekspozycja na arsen wiąże się z pojawieniem się niedoborów witaminy A, który z kolei jest związana z chorobami serca i ślepotą w nocy.

Arsenity nieorganiczne (arsen (III)) w wodzie pitnej ma znacznie wyższą toksyczność ostrą niż arseniany organiczne (arsen (V)). Szacuje się, że ostra, minimalna śmiertelna dawka arsenu u dorosłych wynosi od 70 do 200 mg lub 1 mg / kg / dobę.

 

Źródła narażenia


Woda pitna 

Przewlekłe zatrucie arsenem wynika z picia skażonej wody studziennej przez długi czas. Wiele warstw wodonośnych zawiera wysokie stężenia soli arsenowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca limit 0,01 mg / L (10 części na miliard) arsenu w wodzie pitnej. Zalecenie to zostało ustalone na podstawie granicy wykrywalności większości urządzeń badawczych w laboratoriach w momencie publikacji wytycznych dotyczących jakości wody przez WHO.

Najnowsze odkrycia pokazują, że spożywanie wody o stężeniu tak niskim jak 0,00017 mg / L (0,17 części na miliard) przez dłuższy okres czasu może prowadzić do chorób.

Techniki wydobywcze, takie jak szczelinowanie hydrauliczne, mogą mobilizować arsen w wodach podziemnych i warstwach wodonośnych dzięki zwiększonemu transportowi metanu i wynikającym z tego zmianom w warunkach redoks.

Ekspozycje zawodowe

Ze względu na wysoką toksyczność arsen jest rzadko stosowany w świecie zachodnim, chociaż w Azji nadal jest popularnym pestycydem.

Jedzenie 

Stwierdzono, że ryż jest szczególnie podatny na gromadzenie się arsenu z gleby. Zgodnie z badaniem, ryż uprawiany w USA ma średnio 260 ppb arsenu.

Arsen jest wszechobecnym pierwiastkiem występującym w Europejskiej wodzie pitnej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych poziom arszeniku przekracza poziomy naturalne, ale nadal pozostaje znacznie poniżej poziomu niebezpieczeństwa określonego w federalnych normach bezpieczeństwa.

Arsen wykryto u kurcząt hodowanych w celach komercyjnych. Wydaje się, że źródłem arszeniku są dodatki do karm, takie jak roxarsone i nitarson, które są stosowane do zwalczania kokcydiozy czyli zakażenia pasożytami, jak również do zwiększania masy ciała i kolorowania skóry drobiu. Wysoki poziom nieorganicznego arsenu stwierdzono w 83 winach znanych producentów w 2015 r.

⇐ powrót do spisu metali ciężkich