Astma - przyczyny i leczenie

Wpływ toksyn środowiskowych na stany zapalne i alergię

Częstość występowania astmy i chorób alergicznych wzrosła na całym świecie w ciągu ostatnich kilku dekad. Z tym wzrostem wiąże się wiele wspólnych czynników środowiskowych. Zaproponowano kilka teorii, aby uwzględnić tę tendencję, szczególnie te dotyczące wpływu substancji toksycznych dla środowiska.

Rozwój układu odpornościowego, szczególnie w okresie prenatalnym, ma daleko idące konsekwencje dla zdrowia we wczesnym dzieciństwie i przez całe dorosłe życie. Jednym z zasadniczych mechanizmów zwiększania poziomu reakcji alergicznych, wtórnych w stosunku do ekspozycji, wydaje się być brak równowagi układu immunologicznego ekspozycją na substancje toksyczne.

Ludzie mieszkający na obszarach miejskich i w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu i wysokim poziomie spalin z silników wysokoprężnych, mają najwyższą ekspozycję na związki środowiskowe. Dane te są zgodne z badaniami epidemiologicznymi, które konsekwentnie wykrywają zwiększoną częstość występowania alergii i astmy u ludzi żyjących w tych lokalizacjach.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci ponad 100 000 nowych chemikaliów było używanych w powszechnych produktach konsumenckich i uwalnianych do codziennego środowiska. Dlatego w tym przeglądzie omawiamy wpływ środowiska na alergie na ekspozycję wewnętrzną i zewnętrzną.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4214967/

⇐ powrót do strony głównej