Atopowe zapalenie skóry - przyczyny i leczenie

Związek między ekspozycją na kadm i atopowym zapaleniem skóry u dzieci

Naszym celem była ocena związku pomiędzy wewnątrzmacicznym narażeniem na kadm a obecnością atopowego zapalenia skóry u niemowląt w wieku 6 miesięcy, skorygowanymi o zmienne towarzyszące, w tym ekspozycję na inne metale ciężkie.

Niniejsze badanie jest częścią badania zdrowia matek i dzieci (MOCEH), wieloośrodkowego projektu kohortowego urodzinowych przeprowadzonego w Korei.

Osoby badane były ograniczone do kobiet w ciąży, w których poziom kadmu i ołowiu mierzono przy porodzie, a ich dzieci oceniano pod kątem obecności choroby atopowej w wieku 6 miesięcy. Iloraz szans (OR) w przypadku atopowego zapalenia skóry u 6-miesięcznych niemowląt, u których krew pępowinowa wykazywała podwyższony poziom kadmu po dostosowaniu do innych zmiennych towarzyszących, wyniosła 2,350 (95% CI, 1,126-4,906).

W niniejszym badaniu poziom kadmu we krwi pępowinowej był znacząco związany z obecnością atopowego zapalenia skóry u 6-miesięcznych niemowląt. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą jest to pierwsze badanie prospektywne, które pokazuje zależność między prenatalnym narażeniem na kadm i atopowym zapaleniem skóry w okresie niemowlęcym.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3617302/

⇐ powrót do strony głównej