Autyzm - przyczyny

Zauważono, że istnieje związek między metalami ciężkimi zawartymi w zębach niemowlęcia (dziecka) i autyzmem

Zęby mleczne dzieci autystycznych zawierają więcej ołowiu i mniej podstawowych składników odżywczych cynku i manganu w porównaniu z zębami u dzieci bez autyzmu, zgodnie z innowacyjnym badaniem finansowanym przez Narodowy Instytut Nauk o Środowisku (NIEHS), część Narodowego Instytuty zdrowia. Naukowcy zbadali bliźnięta, aby kontrolować wpływ genów i skupili się na możliwych środowiskowych przyczynach choroby. Odkrycia, opublikowane 1 czerwca w czasopiśmie Nature Communications, sugerują, że różnice we wczesnym narażeniu na metale, a co ważniejsze, w jaki sposób przetwarza je ciało dziecka, mogą wpływać na ryzyko autyzmu.

Różnice w poborze metalu między dziećmi z autyzmem i bez niego były szczególnie widoczne w miesiącach tuż przed i po urodzeniu dzieci. Naukowcy ustalili to za pomocą laserów do mapowania pierścieni wzrostu w zębach mlecznych generowanych podczas różnych okresów rozwojowych.

Naukowcy zaobserwowali wyższe poziomy ołowiu u dzieci z autyzmem podczas całego rozwoju, z największą rozbieżnością zaobserwowaną w okresie po urodzeniu. Zaobserwowali także mniejszy pobór manganu u dzieci z autyzmem, zarówno przed jak i po urodzeniu. Wzór był bardziej złożony dla cynku. Dzieci z autyzmem miały niższy poziom cynku wcześniej w macicy, ale te poziomy wzrosły po urodzeniu, w porównaniu do dzieci bez autyzmu.

"Uważamy, że autyzm zaczyna się bardzo wcześnie, najprawdopodobniej w macicy, a badania sugerują, że nasze środowisko może zwiększyć ryzyko dla dziecka. Ale zanim dzieci zostaną zdiagnozowane w wieku 3 lub 4 lat, trudno jest wrócić i wiedzieć, na co narażało matki "- powiedziała dr Cindy Lawler.

Wzory pobierania metalu zostały porównane za pomocą zębów od 32 par bliźniąt i 12 pojedynczych bliźniąt. Naukowcy porównali wzorce u bliźniaków, u których tylko jeden miał autyzm, a także u bliźniaków, u których oboje mieli autyzm. Mniejsze różnice w wzorach pobierania metalu wystąpiły, gdy oba bliźniaki wykazywały autyzm. Większe różnice wystąpiły u bliźniaków, u których tylko jedno z rodzeństwa cierpiało na autyzm.

Ustalenia opierają się na wcześniejszych badaniach wykazujących, że ekspozycja na toksyczne metale, takie jak ołów i niedobory niezbędnych składników odżywczych, takich jak mangan, może zaszkodzić rozwojowi mózgu podczas pobytu w łonie matki lub we wczesnym dzieciństwie. Chociaż mangan jest niezbędnym składnikiem odżywczym, może być również toksyczny w dużych dawkach. Ekspozycja na mangan i ołów w wysokich stężeniach jest związana z cechami autyzmu i ciężkością.

Wcześniejsze badania dotyczące metali toksycznych i niezbędnych składników odżywczych w autyzmie napotykały na poważne ograniczenia, takie jak szacowanie narażenia na podstawie poziomu we krwi po, a nie wcześniej, lub brak możliwości kontrolowania różnic, które mogą być spowodowane czynnikami genetycznymi.

źródło:

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/baby-teeth-link-autism-heavy-metals-nih-study-suggests

⇐ powrót do strony głównej