Białaczka - przyczyny i leczenie

Formaldehyd i białaczka: epidemiologia, potencjalne mechanizmy i konsekwencje

Formaldehyd jest szeroko stosowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Narażenie zawodowe i środowiskowe na działanie formaldehydu może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia białaczki u osób narażonych.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie sympozjum na spotkaniu Environmental Mutagen Society Meeting w 2008 roku, które dotyczyło epidemiologii formaldehydu i białaczki, potencjalnych mechanizmów i wpływu na ocenę ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych kierunków w multidyscyplinarnych badaniach formaldehydu.

Zaktualizowane wyniki dwóch z trzech największych przemysłowych badań kohortowych pracowników narażonych na działanie formaldehydu wykazały pozytywny związek z białaczką, szczególnie białaczką szpikową, a ostatnia metaanaliza badań do tej pory potwierdza to skojarzenie.

Omówiono implikacje zaktualizowanych ustaleń w zakresie projektowania przyszłych badań w celu skuteczniejszej oceny ryzyka wystąpienia białaczki wynikającej z ekspozycji na formaldehyd i sformułowano konkretne zalecenia.

Podejście toksogenogenne w modelach eksperymentalnych i badaniach narażenia ludzi, wraz z pomiarem biomarkerów narażenia wewnętrznego, takich jak addukty formaldehydu i białka, powinno okazać się owocne.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2839060/

⇐ powrót do strony głównej