(BMAA) 3-metyloamino-l-alanina - wpływ na zdrowie i powikłania

(BMAA) 3-metyloamino-l-alanina - jest aminokwasem niebiotwórczym wytwarzanym przez cyjanobakterie. BMAA jest neurotoksyną, a jej potencjalna rola w różnych zaburzeniach neurodegeneracyjnych jest przedmiotem badań naukowych. BMAA jest produkowana przez cyjanobakterie w środowisku morskim, słodkowodnym i lądowym. Wysokie stężenia BMAA występuje także w płetwach rekina. Ponieważ BMAA jest neurotoksyną, spożywanie zupy z płetw rekinów i tabletki z chrząstki rekina mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

 

Toksynę można wykryć za pomocą szeregu metod laboratoryjnych, w tym chromatografii cieczowej, spektrometrii masowej, analizatora aminokwasów, elektroforezy kapilarnej i spektroskopii NMR.

 

Neurotoksyczność


BMAA może przekraczać barierę krew-mózg. Trzeba więcej czasu, aby toksyna dostała się do mózgu niż do innych narządów, ale gdy już tam się znajdzie, jest uwięziona w białkach, tworząc rezerwuar dla powolnego uwalniania w czasie.

Mechanizm działania

Chociaż mechanizmy, dzięki którym BMAA powoduje dysfunkcję neuronów ruchowych i śmierć, nie są całkowicie zrozumiałe, obecne badania sugerują, że istnieje ich wiele. BMAA może działać jako ekscytotoksyna na receptory glutaminianu, takie jak NMDA, AMPA zależne od wapnia. Uważa się, że aktywacja metabotropowego receptora glutaminianu 5 indukuje stres oksydacyjny w neuronie przez wyczerpanie glutationu.

BMAA prawdopodobnie powoduje nieprawidłową agregację białek, są to znamiona chorób takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne (ALS) czy postępujące porażenie nadjądrowe (PSP). Badania in vitro wykazały, że połączenie białka BMAA można zahamować w obecności nadmiaru L- seryny.

⇐ powrót do strony głównej