Ból głowy - przyczyny i leczenie

Poziom pierwiastków śladowych i metali ciężkich u pacjentów z ostrym migrenowym bólem głowy.

Badanie prospektywne zostało przeprowadzone na Uniwersytecie Yuzuncu Yil w Turcji w okresie od maja do lipca 2013 r. Obejmowało pacjentów z migreną i taką samą liczbę zdrowych w grupie kontrolnej. Do diagnozowania migreny wykorzystano klasyfikację International Headache Society. Stężenie miedzi, cynku, ołowiu, żelaza, kadmu, kobaltu, manganu i magnezu zmierzono w obu grupach.

Stężenia metali oceniano metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej. Do analizy statystycznej wykorzystano SPSS 13.

Było 25 pacjentów z migreną w średnim wieku i 25 osób zdrowych w średnim wieku. Poziomy kadmu, żelaza, manganu i ołowiu były istotnie podwyższone u pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną (p <0,05), podczas gdy miedź, magnez i cynk uległy zmniejszeniu, a kobalt nie wykazywał żadnych zmian.

Pierwiastki śladowe i metale ciężkie mogą odgrywać rolę w powstawaniu znacznego stresu oksydacyjnego u pacjentów z ostrym migrenowym bólem głowy.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26160074

⇐ powrót do strony głównej