Cukrzyca - przyczyny i leczenie

Metale ciężkie w moczu a rozwój cukrzycy u dorosłych w USA

Znaleźliśmy dowody na związek pomiędzy cukrzyca i poziomem molibdenu, antymonu, wolframu i uranu w moczu nawet na stosunkowo niskim poziomie obserwowanym w populacji ogólnej Stanów Zjednoczonych.

Metale związane z cukrzycą, jeśli są przyczynowe, mogą również zwiększać ryzyko cukrzycy poprzez ścieżki niezwiązane z opornością na insulinę, takie jak bezpośrednie uszkodzenie komórek β.

Biorąc pod uwagę, że nasze badanie obejmowało reprezentatywną w skali kraju próbę populacji USA, nasze wyniki mogą mieć istotny wpływ na zdrowie publiczne, ponieważ stężenia metali w naszym badaniu mogą być typowe lub niższe niż obserwowane w innych populacjach na całym świecie. Nasze badania stanowią bodziec do dalszego badania na temat metali ciężkich, szczególnie molibdenu, antymonu, wolframu i uranu, jako czynników ryzyka cukrzycy w przyszłych badaniach prospektywnych.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4686948/


Ekspozycja na rtęć w młodości i zachorowalności na cukrzycę w późniejszym życiu

W tym prospektywnym badaniu kohortowym ekspozycja na rtęć mierzona w paznokciach u nóg była związana ze zwiększoną częstością występowania cukrzycy w zależności od dawki u młodych amerykańskich dorosłych. Związek ten był widoczny dopiero po dostosowaniu do danych demograficznych, stylu życia i czynników dietetycznych, w szczególności BMI i spożycia długołańcuchowych kwasów tłuszczowych n-3 i magnezu. Wyniki tego badania sugerują również, że wysoka ekspozycja na rtęć może być związana z dysfunkcją komórek beta wysp trzustkowych.

Nasze odkrycia poparte są badaniami eksperymentalnymi. Zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo stwierdzono, że ekspozycja rtęć (Hg), na poziomie zbliżonym do obserwowanego w niektórych owocach morza, znacząco obniżała żywotność komórek w linii komórek trzustkowych i powodowała dysfunkcje komórek beta wysp trzustkowych, co może prowadzić do do rozwoju cukrzycy typu 1.

W modelach myszy nawet niska dawka ekspozycji na rtęć spowodowała dysfunkcje komórek beta trzustki trzustki poprzez indukowanie stresu oksydacyjnego i aktywację kinazy 3 fosfatydyloinozytolu.

Zaobserwowano również, że rtęć (Hg) indukuje wywołaną stresem oksydacyjną apoptozę komórek β i śmierć.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3661833/


Metale ciężkie w patogenezie cukrzycy typu 2

Z opublikowanej literatury dotyczącej roli metali w rozwoju cukrzycy można wywnioskować, że normalne poziomy niezbędnych metali są zaburzone u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Na stan istotnych pierwiastków śladowych w różnych tkankach organizmu wpływa wydalanie przez nerki. Zmiana poziomu jednego metalu może wpływać na normalne poziomy innych metali.

Można również zasugerować, że metale toksyczne, takie jak ołów (Pb), nikiel (Ni) i kadm (Cd), mogą odgrywać rolę w indukowaniu dysfunkcji rurki nerkowej u pacjentów z cukrzycą. Następnie uszkodzone nerki mogą stać się potencjalnym źródłem utraty kilku podstawowych pierwiastków śladowych poprzez oddawanie ich w moczu zamiast ich zatrzymywania w osoczu / surowicy krwi w celu utrzymania homeostazy krwi i innych tkanek.

Wysokie wydalanie cynku z moczem powoduje zmniejszenie jego zawartości w osoczu / surowicy krwi, co jest oznaką zakłóceń w mechanizmie przeciwutleniającym opartym na cynku (Zn).

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3916582/

⇐ powrót do strony głównej