Depresja - przyczyny i leczenie

Poziomy ołowiu we krwi i ciężkie zaburzenia depresyjne, zespół lęku napadowego i uogólnione zaburzenie lękowe u młodych dorosłych Amerykanów

Ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń depresyjnych i lęku napadowego u młodych dorosłych wzrasta wraz z wyższym poziomem ołowiu we krwi. Te odkrycia sugerują, że neurotoksyczność ołowiu może być czynnikiem przyczyniającym się do niekorzystnych skutków dla zdrowia psychicznego, nawet na poziomach ogólnie uznawanych za stwarzające niskie ryzyko. Nasze wyniki, w połączeniu z niedawnym doniesieniem o niekorzystnych skutkach behawioralnych u dzieci z podobnie niskim poziomem ołowiu we krwi, powinny uwypuklić potrzebę rozważenia sposobów dalszego zmniejszenia ekspozycji na środowisko.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2917196/


Bariera jelitowo-mózgowa w depresji: dysfunkcja błony śluzowej jelit z nasiloną translokacją toksyn bakterii gram-ujemnych (nieszczelne jelita) odgrywa rolę w patofizjologii zapalnej depresji.

Obecnie istnieją dowody na to, że silnej depresji towarzyszy aktywacja układu odpowiedzi zapalnej (IRS) wywołanej przez toksyne bakteryjną zwaną lipopolisacharyd (LPS). Celem niniejszego badania było sprawdzenie, czy zwiększona przepuszczalność przewodu pokarmowego ze zwiększoną translokacją lipopolisacharydu (LPS) bakterii Gram-ujemnych może odgrywać rolę w patofizjologii depresji. Sugeruje się, że zwiększona translokacja lipopolisacharydu może wywołać odpowiedź immunologiczną, a zatem aktywację IRS u niektórych pacjentów z depresją i może indukować specyficzne objawy "zachowań związanych z chorobą". Sugeruje się, że pacjenci z depresją powinni być sprawdzeni pod względem nieszczelności jelita za pomocą panelu IgM i IgA stosowanego w niniejszym badaniu i dlatego powinni być leczeni z powodu nieszczelności jelita.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18283240


Spożycie tłuszczów trans i ryzyko depresji

Stwierdzono szkodliwy związek między spożyciem tłuszczów trans a ryzykiem depresji, natomiast stwierdzono odwrotną zależność między spożywcie zdrowych tłuszczów jak na przykład oliwy z oliwek. Odkrycia te sugerują, że choroby sercowo-naczyniowe i depresja mogą mieć pewne wspólne uwarunkowania żywieniowe związane z podtypami spożycia tłuszczu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21298116

⇐ powrót do strony głównej