Dna moczanowa - przyczyny i leczenie

Ekspozycja na kadm i jego związek z dną moczanową (kwasem moczowym) w surowicy

W niniejszym badaniu zbadano związek między stężeniem kwasu moczowego w surowicy a ekspozycją na kadm. Nasze poprzednie badanie ujawniło znacznie wyższy poziom kadmu we krwi w populacji chińskiej w porównaniu z populacjami w innych krajach. Aby ustalić, czy poziom kadmu u chińskich dorosłych wiąże się z dną moczanową, zbadano 2996 uczestników. Poziom kadmu zmierzono metodą spektrometrii absorpcji atomowej.

Potwierdziliśmy dodatni związek między stężeniem kwasu moczowego (dną moczanową) i stężeniem kadmu stwierdzono u chińskich badanych mężczyzn.

źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5428845/

⇐ powrót do strony głównej