Dusznica bolesna - przyczyny i leczenie

Rola metali ciężkich - rtęci i kadmu w chorobach naczyniowych, nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca i zawale mięśnia sercowego.

Rtęć, kadm i inne metale ciężkie mają wysokie powinowactwo do grup sulfhydrylowych (-SH), inaktywując liczne reakcje enzymatyczne, aminokwasy i antyoksydanty zawierające siarkę (NAC, ALA, GSH) .

Rtęć indukuje dysfunkcję mitochondrialną ze zmniejszeniem ATP, zubożeniem glutationu i zwiększoną peroksydacją lipidów. Zwiększony stres oksydacyjny jest powszechny. Selen antagonizuje toksyczność rtęci. Ogólne efekty naczyniowe rtęci obejmują: stres oksydacyjny, zapalenie, zakrzepicę, dysfunkcję mięśni gładkich naczyń, dysfunkcję śródbłonka, dyslipidemię, dysfunkcję immunologiczną i dysfunkcję mitochondrialną. Kliniczne konsekwencje toksyczności rtęci obejmują nadciśnienie, niedrożność tętnicy szyjnej, uogólnioną miażdżycę tętnic i dysfunkcję nerek z białkomoczem.

Toksyczność metali ciężkich, w szczególności rtęć i kadm, należy oceniać u każdego pacjenta z nadciśnieniem, chorobą wieńcową lub inną chorobą naczyniową. Należy przeprowadzić specyficzne badania toksyczności ostrej i przewlekłej oraz całkowitego obciążenia organizmu za pomocą włosów, paznokci, moczu, surowicy itp., z oceną wyjściową i prowokowaną.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17405690

⇐ powrót do strony głównej