Dysplazja - przyczyny i leczenie

Zmiany dysplastyczne w erytrocytach jako przejaw zatrucia ołowiem: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Zmiany dysplastyczne w prekursorach erytrocytów występują u pacjentów z chorobami hematologicznymi, takimi jak zespoły mielodysplastyczne, niedobór kinazy pirogronianowej i dziedziczna stomatocytoza. Zmiany te mogą również wystąpić u pacjentów z chorobami zakaźnymi (np. zespół hemofagocytarny związany z wirusem dengi, trzewna leiszmanioza i malaria), choroby autoimmunologiczne (toczeń rumieniowaty). Poniżej przedstawiamy pacjenta ze zmianami dysplastycznymi w prekursorach erytroidalnych spowodowanych zatruciem ołowiem.

Ołów jest powszechnym zanieczyszczeniem środowiska i ludzie mogą być narażeni na niego z wielu źródeł, w tym powietrza, żywności, kurzu, gleby i wody. U dorosłych narażenie w miejscu pracy jest główną przyczyną zatrucia ołowiem.

Zmiany dysplastyczne w prekursorach erytrocytów występują nie tylko u pacjentów z chorobami hematologicznymi, ale także u pacjentów z innymi chorobami, takimi jak zatrucie ołowiem. Kiedy duża liczba ludzi jest zatruta ołowiem, łatwo jest je zdiagnozować. Jednakże, ponieważ objawy zatrucia ołowiem są niespecyficzne, przypadkowe zatrucie ołowiem może często zostać pominięte lub błędnie zdiagnozowane.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4348912/

⇐ powrót do strony głównej