Epilepsja - przyczyny i leczenie

Związek między narażeniem środowiskowym na pestycydy i epilepsją.

Istnieje coraz więcej dowodów na związek między długotrwałym narażeniem środowiska na działanie pestycydów i zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, jednak jak dotąd nie poruszano tych związków z epilepsją. Celem tego badania było ustalenie częstości występowania i ryzyka wystąpienia padaczki u osób z południowo-wschodniej Hiszpanii żyjących na obszarach o wysokiej ekspozycji na pestycydy na podstawie danych agronomicznych. Populacja badana składała się z 4007 osób z rozpoznaniem padaczki. Dane zebrano z rejestrów szpitalnych hiszpańskiego systemu opieki zdrowotnej (podstawowy minimalny zbiór danych) między latami 1998 i 2010. Częstość występowania epilepsji była znacznie wyższa na obszarach o większym użyciu pestycydów w porównaniu z obszarami o mniejszym wykorzystaniu pestycydów. Ogólnie rzecz biorąc, zwiększone ryzyko epilepsji zaobserwowano w populacji żyjącej na obszarach o wysokim zastosowaniu pestycydów (OR: 1,65; p <0,001). Chociaż badanie miało charakter eksploracyjny, wyniki sugerują, że narażenie środowiska na działanie pestycydów może zwiększać ryzyko wystąpienia epilepsji.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30018027


Napady padaczkowe po zjedzeniu jedzenia przekąski skażonej pestycydami. Opowieść o toksycznych taquitos.

We wrześniu 1988 r. zbadaliśmy doniesienia o napadach padaczki u osób, które jadły taquitos, komercyjnie przygotowaną przekąskę. Zidentyfikowaliśmy i przeprowadziliśmy wywiady z 5 osobami u których napady wystąpiły w ciągu 12 godzin od zjedzenia zanieczyszczonych taquitos, wszystkie zakupione w ciągu jednego tygodnia z tego samego sklepu. Stwierdzono, że resztkiprzekąski taquitos zawierają endrynę, wysoce toksyczny chlorowany pestycyd węglowodorowy. Źródła skażenia endriną nie można było ustalić. Ten epizod jest pierwszym zgłoszeniem choroby związanej z produktami żywnościowymi zanieczyszczonymi endriną w Stanach Zjednoczonych.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1022099/

⇐ powrót do strony głównej