Egzema - przyczyny i leczenie

Stężenia metali ciężkich w surowicy w egzemach dziecięcych i chorobach skóry: przyjaciele lub wrogowie.

Częstość występowania egzemy rośnie w krajach rozwiniętych. Chociaż zanieczyszczenie powietrza i żywności metalami ciężkimi zostało uznane za możliwych winowajców choroby, czynniki te nigdy nie zostały zbadane w w samym Hongkongu. Aby ocenić, czy jakość życia i nasilenie egzemy są związane z nieprawidłowym poziomem w surowicy sześciu powszechnych metali ciężkich, mianowicie kadmu, ołowiu, rtęci, selenu, miedzi i cynku - wykonaliśmy badanie.

Pobraliśmy surowicę lub pełną krew do pomiaru stężenia sześciu metali ciężkich od pacjentów skierowanych do poradni pediatrycznej dermatologii. Stopień nasilenia egzemy (SCORAD i NESS) oraz jakość życia (CDLQI) także zostały oznaczone. Przeprowadzono łącznie badanie 110 pacjentów z egzemą i 41 pacjentów z różnymi chorobami skóry. Stężenie sześciu metali ciężkich w surowicy mieściło się zasadniczo w górnej granicy lokalnych zakresów referencyjnych.

Poziomy ołowiu mają jednak znaczącą korelację z ciężkością choroby, jakością życia i atopią. Niski poziom cynku i miedzi powszechnie występuje w pediatrycznych chorobach skóry, a ich znaczenie należy określić w dalszych badaniach.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337961


Nowy wgląd w patogenezę chorób atopowych

W ostatnich latach coraz częściej donoszono o znaczeniu immunologicznym i alergotoksycznym metali ciężkich (kadm, ołów, platyna, miedź).

Rtęć odgrywa szczególną rolę, nawet ze względu na intensywną dyskusję na temat "amalgamatu". Ważne jest, aby ocenić potencjał alergiczny rtęci i jej przewlekły toksyczny potencjał prowadzący szczególnie u pacjentów z alergią do przyspieszonego efektu sumowania z innymi zanieczyszczeniami.

źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3018988/

⇐ powrót do strony głównej