Glutation - funkcje w organizmie

Glutation - jest naturalnie występującym związkiem i ważnym przeciwutleniaczem. Występuje w organizmach zwierząt, w roślinach, grzybach oraz niektórych bakteriach. Glutation jest zdolny do zapobiegania uszkodzeniom ważnych składników komórkowych spowodowanych przez reaktywne formy tlenu, takie jak wolne rodniki, nadtlenki i metale ciężkie. Jest to tripeptyd z wiązaniem peptydu gamma między grupą karboksylową łańcucha bocznego glutaminianu i grupą aminową cysteiny, a grupa karboksylowa cysteiny - przyłączone przez normalne wiązanie peptydowe do glicyny.

Glutation ma wiele funkcji


- Utrzymuje prawidłowe poziomy zredukowanej glutaredoksyny i peroksydazy glutationowej.

- Jest to jeden z głównych endogennych przeciwutleniaczy wytwarzanych przez komórki, biorący bezpośredni udział w neutralizacji wolnych rodników i reaktywnych związków tlenu, jak również utrzymuje egzogenne przeciwutleniacze, takie jak witamina C i E w postaci zredukowanej (aktywnej).

- Reguluje cykl tlenku azotu który ma kluczowe znaczenie dla życia.

- Jest wykorzystywany w reakcjach metabolicznych i biochemicznych, takich jak synteza i naprawa DNA, synteza białek, synteza prostaglandyn, transport aminokwasów i aktywacja enzymów. Tak więc glutation może wpływać na każdy układ w naszym ciele - zwłaszcza na układu odpornościowy, układ nerwowy, układ żołądkowo-jelitowego i płuca.

- Ma istotną funkcję w metabolizmie żelaza.

- Pełni ważną rolę w postępie cyklu komórkowego, w tym śmierci komórkowej. Poziomy glutationu regulują zmiany redoks w białkach jądrowych niezbędnych do rozpoczęcia różnicowania komórek.

⇐ powrót do strony głównej