Imazalil - efekt przyjmowania z pokarmem

Imazalil - jest fungicydem szeroko stosowanym w rolnictwie, szczególnie w uprawie owoców cytrusowych. Nazwy handlowe obejmują Freshgard, Fungaflor i Nuzone.

Imazalilem konserwuje się zewnętrznie owoce szczególnie cytrusowe, w celu zapobieżenia rozwojowi na ich powierzchni pleśni. Niestety badania przeprowadzone na miąższu owoców konserwowanych tym związkiem dowodzą, iż przenika od od skórki do wnętrza owoców.

Imazalil jest również stosowany w weterynarii jako miejscowy środek przeciwgrzybiczy oraz w przemyśle spożywczym do konserwowania produktów roślinnych, w szczególności owoców cytrusowych.

 

Zagrożenia dla zdrowia


W 1999 r. w oparciu o badania przeprowadzone na gryzoniach, imazalil został zidentyfikowany jako "prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi" zgodnie z projektem Wytycznych Oceny Kancerogenów Agencji Ochrony Środowiska. Ponieważ jednak stężenie imazalilu w miąższu owoców jest z reguły znacznie mniejsze od stężeń oszacowanych związanych z ryzykiem, trudno jest jednoznacznie oszacować wpływ imazalilu zawartego w owocach na zdrowie człowieka.

Environmental Protection Agency (EPA) ustaliła równoważny poziom toksyczności i narażenia ludzi na poziomie 6,1 x 10 -2 mg / kg / dzień. Ten poziom umieścił go w kategorii I, II i IV pod względem toksyczności doustnej, skórnej i inhalacyjnej. Kategoria I jest klasyfikowana jako wysoce drażniąca dla oczu, ale nie dla skóry. Jeśli chodzi o toksyczność doustną, kiedy fungicyd jest przenoszony przez żywność do organizmu, musi zostać zmetabolizowany, zanim będzie mógł wyrządzić jakiekolwiek szkody w ludzkim organizmie.

Zgodnie z Propozycją Kalifornijską 65, imazalil jest wymieniony jako "znany czynnik powodujący raka"!!!

⇐ powrót do spisu konserwantów