Przeczytaj w jaki sposób przewlekłe przyjmowanie leków niszczy Twoje zdrowie oraz jak się przed tym negatywnym działaniem chronić.

Efekty uboczne przewlekłego stosowania leków są powodem wyczerpywania przez nie zasobów glutationu, białkowej cząsteczki która łączy ze sobą obce organizmowi toksyny chemiczne w tym leki. Glutation to jedna z najważniejszych składowych obrony organizmu przed wolnymi rodnikami. W przypadku jego braku, śmiertelne mutacje może wywołać nawet nadmiar witamin. Efekty uboczne to także efekt przeciążenia cytochromu p450 który podobnie do glutationu przekształca leki w dwóch fazach biotransformacji w metabolity możliwe do usunięcia z kałem i moczem. Prócz tego leki acetylują białka komórek, wiążą się z nimi poprzez wiązania kowalencyjne, wzmagają stres oksydacyjny - a wszystko to prowadzi do zaburzeń funkcji każdej komórki z osobna a w najgorszym wypadku do mutacji i chorób nowotworowych.

Książka "Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie" - opisuje w jaki sposób zwiększyć w organizmie syntezę związków usuwających leki, tak aby nie narazić się na sytuację w której komórki organizmu poprzez wyczerpanie przez leki związków ochronnych zostaną narażone na uszkodzenie i mutacje. 

Leki przeciwbólowe bez recepty

czytaj więcej ⇒

Leki na nadciśnienie

czytaj więcej ⇒

Leki na cukrzycę

czytaj więcej ⇒

Pigułki antykoncepcyjne

czytaj więcej ⇒

Leki nasenne i uspokajające

czytaj więcej ⇒