Lipopolisacharyd - źródła narażenia i wpływ na zdrowie

Lipopolisacharyd - to endotoksyna składającą się z lipidu i polisacharydu złożonego z antygenu O, zewnętrznego rdzenia i wewnętrznego rdzenia połączonego wiązaniem kowalencyjnym. Znajdują się w zewnętrznej błonie bakterii Gram-ujemnych i cyjanobakterii. Wywołują silne reakcje odpornościowe u zwierząt i ludzi. Lipopolisacharyd jest głównym składnikiem zewnętrznej błony bakterii Gram-ujemnych, i przyczynia się w znacznym stopniu do integralności strukturalnej bakterii i chroniąc ścianę komórkową przed niektórymi rodzajami ataków chemicznych.

Skutki zdrowotne


Endotoksemia 

Obecność endotoksyn we krwi nazywa się endotoksemią. Może to prowadzić do wstrząsu septycznego, jeśli odpowiedź immunologiczna będzie mocna. 

Ponadto, endotoksemia pochodzenia jelitowego, zwłaszcza na granicy między gospodarzem a patogenem, to ważny czynnik rozwoju niealkoholowego zapalenia wątroby, który prawdopodobnie rozwija się na podstawie zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego i zwiększonej przepuszczalności jelit. 

Lipopolisacharyd może powodować niekontrolowaną aktywację układu odpornościowego u ssaków z wytwarzaniem mediatorów stanu zapalnego, które mogą prowadzić do wstrząsu septycznego. Uszkodzenie warstwy śródbłonka naczyń krwionośnych spowodowane tymi mediatorami zapalnymi może prowadzić do zespołu przecieku naczyń włosowatych, poszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia czynności serca oraz może prowadzić do wstrząsu septycznego.

Wysoki poziom proliferacji bakterii wywołujący niszczące uszkodzenie śródbłonka może również prowadzić do rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego z utratą funkcji niektórych narządów wewnętrznych, takich jak nerki, nadnercza i płuca z powodu upośledzonego dopływu krwi.

Utrata funkcji nadnerczy może spowodować niewydolność kory nadnerczy, a dodatkowy krwotok do nadnerczy powoduje zespół Waterhouse'a-Friderichsena, który mogą zagrażać życiu. Donoszono również, że lipopolisacharyd może powodować uszkodzenie ludzkich jajowodów.

Choroba autoimmunologiczna

Uważa się, że molekularna mimikra niektórych cząsteczek lipopolisacharydu powoduje reakcje gospodarza o podłożu autoimmunologicznym, takie jak nawroty stwardnienia rozsianego. Inne przykłady mimikulacji bakteryjnej struktur gospodarza za pośrednictwem lipopolisacharydu można znaleźć w przypadku bakterii Helicobacter pylori i Campylobacter jejuni, organizmów wywołujących choroby przewodu pokarmowego u ludzi oraz Haemophilus ducreyi, który wywołuje wrzody.

Otyłość

Badania epidemiologiczne uprzednio wykazały, że zwiększone obciążenie endotoksynami, które może być wynikiem zwiększonej populacji bakterii wytwarzających endotoksyny w przewodzie pokarmowym. Inne badania wykazały, że oczyszczona endotoksyna z Escherichia coli może indukować otyłość i oporność na insulinę po wstrzyknięciu do mysich modeli wolnych od tych bakterii.

W niedawno przeprowadzonym badaniu odkryto potencjalnie przyczyniającą się rolę Enterobacter cloacae B29 w odniesieniu do otyłości i insulinooporności u człowieka. Zakładanym mechanizmem powiązania endotoksyny z otyłością jest to, że endotoksyna indukuje szlak za pośrednictwem stanu zapalnego, odpowiadający za stwierdzoną otyłość i insulinooporność.

⇐ powrót do strony głównej