Mikrocystyny - źródła narażenia i wpływ na zdrowie

Mikrocystyny - wytwarzane przez cyjanobakterie słodkowodne; głównie Microcystis aeruginosa, ale także inne Microcystis, a także Planktothrix, Anabaena, Oscillatoria i Nostoc. Do tej pory odkryto ponad 50 różnych mikrocystyny, z których najczęstszą jest mikrocystyna-LR. Chemicznie są to cykliczne heptapeptydy wytwarzane przez syntazy peptydowe. Mikrocystyny ​​mogą stanowią poważne zagrożenie dla wody pitnej i wody do nawadniania, a także dla środowiska ogólnego.

Ekspozycja


Mikrocystyny ​​są hepatotoksyczne (mogą powodować poważne uszkodzenie wątroby). Po spożyciu mikrocystyna przemieszcza się do wątroby poprzez system transportu kwasów żółciowych, gdzie większość jest przechowywana, chociaż niektóre mikrocystyny pozostają w krwioobiegu i mogą zanieczyszczać inne tkanki tkankę. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że nie ma wystarczających informacji, aby ocenić rakotwórczy potencjał mikrocystyn, stosując wytyczne EPA dotyczące oceny ryzyka rakotwórczego.

Kilka badań sugeruje związek między nowotworami wątroby i raka jelita grubego a występowaniem cyjanobakterii w wodzie pitnej w Chinach. Dowody są jednak ograniczone ze względu na ograniczoną zdolność do dokładnej oceny i pomiaru narażenia.

Wpływ ekspozycji na mikrocystynę przez pacjentów z upośledzonym układem odpornościowym nie jest jeszcze w pełni znany, ale zaczyna wzbudzać pewne obawy.

⇐ powrót do strony głównej