Spirulina - skutki zdrowotne przyjmowania i suplementacji

Spirulina - to nazwa zwyczajowa i odnosi się do wysuszonej biomasy Arthrospira platensis, należących do tlenowych bakterii fotosyntetycznych, które obejmują grupy Cyanobacteria i Prochlorales. Spirulina jest hodowana na całym świecie, stosowana jako suplement diety i żywność. Jest również dostępna w postaci tabletek, płatków i proszku. Suszona spirulina zawiera 5% wody, 24% węglowodanów, 8% tłuszczu i około 60% (51-71%) białka. Jest to kompletne źródło białka , zawierające wszystkie niezbędne aminokwasy. 

Zawartość lipidów w spirulinie wynosi 8% wagowych, dostarczając kwasy tłuszczowe, kwas gamma-linolenowy, kwas alfa-linolenowy, kwas linolowy, kwas stearydonowy, kwas eikozapentaenowy, kwas dokozaheksaenowy oraz kwas arachidonowy. Spirulina może wykazywać niepożądane interakcje podczas przyjmowania z lekami na receptę , szczególnie tymi wpływającymi na układ odpornościowy i krzepnięcie krwi.

Spirulina jest formą cyjanobakterii, z których niektóre są znane z produkcji toksyn, takich jak mikrocystyny, BMAA i inne. Stwierdzono, że niektóre suplementy ze spiruliną są zanieczyszczone mikrocystynami. Mikrocystyny ​​mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz w długim okresie czasu uszkodzenie wątroby. Niepożądane skutki długotrwałego narażenia na nawet bardzo niskie stężenia mikrocystyn, powstają ze względu na potencjalne ryzyko toksyczności dla kilku narządów i prawdopodobnieństwo powstania raka. Spirulina zanieczyszczona mikrocystynami ma różne potencjalne działanie toksyczne, zwłaszcza u dzieci powodując uszkodzenie wątroby, wstrząs a nawet śmierć.

Duże obawy wzbudza również zanieczyszczenie metalami ciężkimi suplementów ze spiruliną. Chińska Agencja ds. Żywności i Leków poinformowała, że ołów, rtęć i arsen były szeroko rozpowszechnione w suplementach ze spiruliną sprzedawanych w Chinach. W jednym z badań zgłoszono obecność ołowiu w ilości 5,1 ppm w próbce z komercyjnego suplementu ze spiruliną.

⇐ powrót do strony głównej